Uslovi

 

 

Uslovi kupovine na portalu Tehnika.me

 

DOSTUPNOST PROIZVODA

 

Svi proizvodi koje možete naći na portalu Tehnika.me dostupni su za naručivanje, osim ako ih trenutno nema na zalihama. Proizvodi koji se nalaze na portalu imaju ograničene zalihe, pa se može desiti da ostanu bez zaliha i tako nisu dostupni za naručivanje.

U slučaju da do nestanka zaliha dođe nakon pravljenja porudžbine i potvrde iste, Tehnika.me će o tome obavijestiti Kupca i predložiti isporuku spornog artikla kada bude dostupan ili vratiti novac Kupcu u slučaju da je izvršeno plaćanje.

 

POTVRDA PORUDŽBINE

 

Nakon što je proizvod dodat u korpu, upišite podatke za dostavu i odaberite način plaćanja i nakon toga potvrdite da se slažete sa Uslovima kupovine, a zatim pritisnite dugme Potvrdi kupovinu, Vaša porudžbina će se nakon toga naći u procesu obrade.

Naši operateri će provjeriti dostupnost poručenih proizvoda, a nakon toga Vas pozvati kako bi potvrdili tačnost unesenih podataka.

Porudžbina će se  smatrati  važećom tek nakon što naši operateri potvrde podatke koji su ostavljeni od strane Kupca.

Naš operateri će se potruditi da Vas kontaktiraju u najkraćem roku a da to ne bude duže od jednog radnog dana od trenutka prijema porudžbine.

 

DOSTAVA ROBE I TROŠKOVI ISPORUKE

 

Dostavu proizvoda koje poručite na portalu Tehnika.me vršiće kurirske službe ili dostavljači kompanije.

Za porudžbine veće od 100,00 € dostava je gratis.

Za sve porudžbine koje su manje od navedenog iznosa cijena dostave biće uračunata prilikom potvrđivanja porudžbine.

Ukoliko je artikal teži od 15kg i ako mu je vrijednost preko 100,00 €, dostava će biti naplaćena po cjenovniku kurirske službe po kojoj šaljemo robu. Cijena će Vam biti saopštena prije isporuke kako bi Kupac mogao odobriti istu.

Rok isporuke je sjutra dan ako je roba poručena do 9h, na području čitave Crne Gore.

 

OTKAZIVANJE PORUDŽBINE

 

Sve porudžbine koje nisu još uvijek isporučene Kupcu, mogu se otkazati bez ikakvih troškova po Kupca.

 

GARANCIJA

 

Svi proizvodi u ponudi na portalu Tehnika.me dolaze sa garantnim listom proizvoda kojeg Kupac dobija zajedno sa kupljenim proizvodom u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, a u minimalnom trajanju od 2 godine.

 

REKLAMACIJA I SERVIS UREĐAJA

 

Potrošač ima pravo da, pisanim putem(pismom, e-mail..), podnese prigovor na adresu portala Tehnika.me kod koga je kupio proizvod

U slučaju nesaobraznosti proizvoda Ugovoru, u roku od dvije godine od dana prelaska rizika na potrošača;

U vezi sa datom garancijom, u roku iz garantnog listakoji se dostavi Kupcu;

U vezi računa za kupljeni proizvod odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana plaćanja računa;

U vezi računa za pružene javne usluge u roku od 15 dana od dana prijema računa.

Tehnika.me je dužna da potrošaču, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od prijema prigovora, odgovori u pisanoj formi, na papiru ili putem elektronske pošte, sa izjašnjenjem o sadržini zahtjeva iz prigovora i predlogom za njegovo rješavanje.

Prigovor se može podnijeti na adresu Tehnika.me, Đoka Miraševića M1, ili  slanjem emaila na adresu prodaja@tehnika.me.

Tehnika.me ne vrši servis niti dijagnostiku prodatih uređaja već u slućaju bilo kakvog kvara u toku garantnog roka istu vrši od strane proizvođača ovlašćeni servis.

Tehnika.me ne preuzima uređaj od Kupca, ne evidentira navedene nedostatke, već samo isti pakuje i šalje u ovlašćeni servis.

Kupac je dužan da fotografiše uređaj sa svih strana i pošalje slike na broj 067306306 ili na email adresu za prigovore prodaja@tehnika.me.

Kupac je dužan da adekvatno zapakuje uređaj kako ne bi došlo do dodatnih oštećenja, kao i sve prateće dodatke koje je dobio uz uređaj(kablove, daljinske upravljače, postolja itd..)

Trošak slanja na adresu Tehnika.me snosi Kupac

Zajedno sa uređajem Kupac je u obavezi je da pošalje i papir sa detaljnim opisom problema koji se dešavaju na uređaju

Uređaj dolazi u prostorije Tehnika.me  gdje ga operater u posebnoj prostoriji pokrivenom video nadzorom vadi iz pakovanja i to ako je moguće u prisustvu kurira

Operater cu upaliti uređaj kako bi pogledao da li se prijavljeni nedostatci manifestuju

Operater će pregledati kompletan uređaj i zapisati sva uočena oštećenja ili ogrebotine

Operater pravi fotografije uređaja službenim telefonom koje se automatski arhiviraju a iste šalje Kupcu kako bi ih imao kao dokaz

Uređaj se pakuje i šalje u, od strane proizvođača, ovlašćeni servis

Tehnika.me ne odgovara za bilo koju štetu koja može nastati na uređaju pri transportu uređaja. Navedene procedure upravo služe za lakše utvrđivanje odgovornosti.

 

 

Tehnika.me

 

 

Pozovite +38267306306